image

Genç Girişimcilik ve İnovasyon Platformu


Günümüzde ülkelerin ve ekonomilerin gelişmeleri için anahtar olan iki kavram inovasyon ve girişimciliktir. Girişimcilik çalışmalarına başlanması için üniversite ve sonrası dönemin çok geç olduğuna inanmaktayız. Nesnelerin interneti gibi yeni teknolojilerin hayatımıza girmesiyle birlikte ortaya çıkan sanayi 4.0’ın ötesinde modern dünyadaki yönetim, organizasyon, iletişim ve pazarlama gibi bir çok alanda ortaya çıkan ihtiyaçlarla birlikte yeni uygulama modelleri ortaya konulmaktadır. Bütün bu gelişmelere uyum sağlayan, aynı zamanda kendi modellerini geliştirebilecek nesillerimizin yetiştirilmesi, geleceğimizin inovasyon ve girişimcilik merkezli olarak inşa edilmesi için hayati öneme sahiptir. Bütün bu gelişmeleri yakından takip eden İnovatik ekibi olarak tam da bu kavramların okul yönetiminden, eğitim kadrolarına ve ortaokul ve lise öğrencilerine kadar yaygınlaştırılmasını sağlayan özgün ve olumlu sonuçları ispatlanmış yöntemleri kullanarak Gelecek Girişimde platformunu kurduk. Modelimizin uygulandığı kolejler inovasyon ve girişimcilik bakımından yeni nesil üniversite ve sanayi kavramlarına basamak olacak şekilde yeniden konumlandırılmaktadır. Dahil olunan iş birliği ağları sayesinde ortaya çıkan somut çıktılar bireylerin ve toplumun bir bütün halinde bahsedilen yeni nesil kavramların bir parçası olarak gelişmesini sağlamaktadır.


Genç Girişim Kuluçka Merkezi


Ortaokul ve lise çağındaki Genç Girişimci adaylarının, yenilikçi ve yaratıcı iş fikirlerini hayata geçirmeleri için oluşturulan yeni nesil kuluçka merkezidir. Merkezde, açık girişimcilik ofisi, hızlandırıcı programlar ve mentorluk gibi desteklerle Genç Girişimcilerin girişimlerini hayata geçirmeleri önündeki engeller kaldırılmaktadır. Merkezde Genç Girişimcilerin gerekli kaynaklara ulaşmaları için gerekli destekler verilerek en kırılgan oldukları ilk dönemlerinin sağlam adımlarla aşılması ve girişimlerinin somut değerlere dönüşmesinin desteklenmesi sağlanmaktadır.


Çocuk Üniversitesi


Çocukların kültür, sanat, edebiyat ve spor alanlarındaki gelişimlerini huzurlu ve güvenli ortamlarda sağladıkları bir merkezdir. Bunlarla birlikte girişimcilik ve inovasyonla ilgili temel kavramlar çocuklara öğretilmekte ve bu farkındalık ve bakış açısının erken yaşta kazanılması hedeflenmektedir. Öğrenme sevgisinin odak noktasına konulduğu çocuk üniversitesinde kendisine güvenen, ahlaklı, ailesine ve topluma fayda sağlayan, azimli ve cesur bireylerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Uygulanan müfredat dışı aktivitelerin çocuklar üzerindeki olumlu etkileri ispatlanmış olup, gençlerin okulla ilgili kimliklerinin geliştiği, kendilerine olan güvenlerinin ve esneklik kabiliyetlerinin arttığı görülmüştür. Çocuk üniversitesinde yaşanan maceralar, çocukları öğrenme sevinci ile tanıştırmakta, çevrelerindeki dünya ile ilgili merak duygusunu pekiştirmekte ve aydınlık geleceklerini hazırlamak için kendilerine olan güvenlerini ve isteklerini arttırmaktadır.


Instagram